• slide1

    切割金属/石材/食品/隔热绝缘材料/玻璃/塑料/纸张/等等

  • 切割金属/石材/食品/隔热绝缘材料/玻璃/塑料/纸张/等等

  • slide2

    切割金属/石材/食品/隔热绝缘材料/玻璃/塑料/纸张/等等

  • 切割金属/石材/食品/隔热绝缘材料/玻璃/塑料/纸张/等等

  • 切割金属/石材/食品/隔热绝缘材料/玻璃/塑料/纸张/等等

欢迎

我们很高兴,您对我们的产品感兴趣!

BFT – 最佳流体技术 –(原 BHDT 的高压泵利润中心,现在是一家独立的公司,但业主未变更)是您水射流切割用途的高压泵领域的专家。我们为您提供了选择范围极大的产品和配件 - 来自己(这里)看看吧!

欢迎

我们的产品

>> 水射流切割泵

Ecotron 高压泵
ECOTRON® ................................................................................................................................................. 4,000 巴
Hytron 高压泵
HYTRON® ................................................................................................................................................. 4,000 巴
SERVOTRON 高压泵
SERVOTRON® ................................................................................................................................................. 4,000 巴
HYPERTRON 高压泵
HYPERTRON® ................................................................................................................................................. 6,000 巴

>> 配件

配件

BFT-原装配件

质量、可靠性和功能性

>> 其他泵

配料泵

配料泵

用于 LDPE 设备
压力测试台

压力测试台

固定式和移动式压力测试设备
自紧装置

自紧装置

高压泵和组件